Potrzeba G - twórczości

Czynnik G to potrzeba bycia twórczym podmiotem, pracują aby ujawnić własne pragnienia i dążenia.
Charakter zawodowy G określony jest przez potrzebę praktykowania działalności duchowej i twórczej. W „ego“ znajdujemy kreatywność, źródło twórczości. Podmiot zajmuje się tym, czego nie ma, lub jeszcze nie jest rzeczywiste; tym, co jest nieznane, nieświadome, przyszłe, skryte, tym, co jest do odkrycia, i ideami. Funkcjami duchowymi są: intuicja, przeczucie, wiara, fantazja twórcza, natchnienie, idea.

 

 

Powrót