Potrzeba K: używania siły fizycznej

 

Potrzeba K – jest to potrzeba użycia siły w relacji z obiektem.
Jest to taka relacja do otoczenia zawodowego, w której poznaje się obiekty i działa na nie. Widoczne jest wydatkowanie energii fizycznej.

 

W aktywności zawodowej chodzi zatem o taką relację do środowiska pracy, w której wykorzystuje się własną siłę fizyczną.

Treść potrzeby: siła fizyczna, twardość, wytrwałość. Działający przeżywa przyjemność przezwyciężania oporu, odznacza się wolą przeciwstawienia się i siłą uderzenia. Pokonanie przeszkód rodzi poczucie potwierdzenia swojego „ja”, zwycięstwa.

Powrót