Potrzeba M - nabywania.

Potrzeba M - to potrzeba nabywania tego, co materialne, konkretne. Charakter zawodowy czynnika M jest to sposób bycia w relacji do rzeczy. Jest on związany z tym, co można nazwać “materią”, substancją, z tym, co konkretne, co namacalne, dające się pojąć (uchwytne).
Człowiek ma potrzebę nabywać rzeczy, przytrzymywać je i w ten sposób doświadczać świata zewnętrznego. Na poziomie psychicznym czynnik M tłumaczy takie cechy jak wytrwałość, przywiązanie, pragnienie zachowania czegoś (przechowywania).

Powrót