Potrzeba O - komunikacji.

Potrzeba O jest to potrzeba kontaktu, komunikacji, potrzeba uczestnictwa. Osoby takie pragną pracować w relacji społecznej z innymi osobami. 
Potrzeba komunikacji posiada dwa przejawy:
- jest to potrzeba dostarczania pożywienia i zainteresowanie wszystkim, co ma związek z pokarmem.
- potrzeba mówienia. Potrzeba rozprawiania / gawędzenia, komunikowania się ma centralne znaczenie dla naszej zdolności bycia w relacji z grupą.

 

 

Powrót