Potrzeba S: świadomość społeczna.

Potrzeba S – jest to świadomość społeczna, potrzeba poznawania innych i pomagania im. Jest to orientacja na wartość drugiego człowieka.
Na nasze zachowanie mają wpływ wartości kulturowe, które kształtują życie społeczne. Wzbudzone przez nie pragnienia i uczucia przejawiają się w działaniach, które mają za swój przedmiot potrzeby innych osób.
W aktywności zawodowej chodzi zatem o takie bycie w sytuacji społecznej, w którym przejawiają się takie cechy jak wrażliwość, stałość, oddanie wartościom. 

Powrót