Potrzeba V - poznania

Czynnik V to potrzeba poznania umysłowego. Osoby takie pracują w relacji do danych (przetwarzają informację, gromadzą obiektywną wiedzę).
Człowiek ma potrzebę zrozumienia świata, potrzebę jasności intelektualnej i precyzji działania. Aktywność zawodowa osób o rozwiniętej potrzebie V cechuje się dystansem do sytuacji, czego wytworem jest tworzenie obrazu sytuacji, obraz świata zawodowego. Pozwala tonie tylko na działanie, ale przede wszystkim na planowanie działania i jego kontrolowany przebieg.
Potrzeba V jest koniecznym warunkiem dla szerszej orientacji w świecie zawodowym. Jest niezbędna dla każdej edukacji i kształcenia zawodowego.

 

Powrót