Potrzeba Z - ekspresji

Czynnik Z jest to potrzeba ekspresji: potrzeba realizacji zadań i pokazywania swoich wytworów, a także pragnienie pokazywanie "się" i oglądania innych.
Zasadniczą cechą zachowania osób o potrzebie Z jest otwartość, ujawnianie siebie. Człowiek może się pokazywać, lub pokazywać swoje dzieło i, przez to, być akceptowanym, rozpoznawanym i uznanym przez innych ludzi. Wszystko, co może być podziwiane, obojętnie gdzie i wszystko, co może zadziwiać, wszystko, co może być widziane, usłyszane lub zrobione.
Człowiek o skłonnościach Z pragnie być ekspresyjny, wyrazisty. Gdy nie może się pokazać, lub pokazywać swego dzieła, to może pokazywać dzieła bliskich i przedstawiać je, eksponować.

 

Powrót